Miljö

Vårt miljöarbete

Att värna om miljön för denna och kommande generationer är något vi ständigt har med oss när vi tillverkar vår badrumsinredning - från design till paketering och frakt. Vi jobbar med kontinuerligt testade och noga utvalda miljöanpassade material för lång hållbarhet och låter oss gärna utmanas och granskas för att utveckla bättre och mer hållbara lösningar framåt. 

Vårt miljöfokus har burit frukt! Sedan 2014 är alla duschväggar i LINC Original-serien Svanenmärkta.

Miljöpolicy

Alltid bedriva vår verksamhet inom ramen för gällande lagstiftning och tillämpliga regler

Våra kunder ska känna en trygghet i vårt genuina ansvarstagande vad gäller miljöfrågor

Sträva och jobba för att vår klimatpåverkan kontinuerligt ska minska

Ständigt söka förbättra våra produkters miljöegenskaper. Detta genom att följa utvecklingen och aktivt ta hänsyn till materialval när vi designar, konstruerar och tillverkar våra produkter.

Svanen

Sedan 2014 är hela LINC Original-serien miljömärkt med Svanen, vilket innebär att duschväggarna är helt återvinningsbara och innehåller minimala mängder miljöfarliga ämnen.

FTI

INR är anslutna till FTI, näringslivets system för återvinning av förpackningar. Vi tar ansvar för återvinningen av förpackningen även efter konsumentens slutanvändning.

MILJÖBEDÖMNINGAR

Vi låter olika instanser granska och miljöbedöma våra produkter när situationen så kräver. Exempel på samarbetspartners är Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

BYGGVARUDEKLARATIONER

Byggvarudeklarationer är ett led i byggsektorns miljöansvar och innebär en strävan efter att minimera materialspill och restprodukter, att ta tillvara på material vid rivning, samt att halvera deponeringen. INRs deklarationer är upprättade enligt Kretsloppsrådets anvisningar för byggvarudeklarationer. Se respektive produkt för aktuell byggvarudeklaration.

Andra har också besökt

Om INR

Iconic Nordic Rooms

Badrumsinredning med Nordens främsta kvalitet och med ett hantverk i detaljerna som både syns och känns.

Se mer

Om INR

Kvalitet

Att det är detaljerna som gör det märker du när du med kritiskt öga granskar våra produkter i sömmarna. Ingenting vi gör eller utvecklar lämnas åt slumpen.

Se mer

Konsument

INR Katalog 2021

Bläddra i vår katalog, hämta i butik eller beställ via vårt formulär. Du har den i brevlådan inom några dagar.

Se mer