Privacy and cookies policy

Integritetspolicy

Din integritet och  GDPR

För oss på INR är alla kunders, konsumenters och webbanvändares integritet viktig. Därför har vi upprättat riktlinjer, i syfte att förbättra din upplevelse när du besöker www.inr.se samt informera dig om vilka regelverk INR följer. Du kan känna dig trygg i att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt.

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter

Personuppgifter är information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som t.ex. namn, e-postadress, foto, IP-adress och övriga kontaktuppgifter kan utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på behandling är insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring och radering.

Behandling av personuppgifter av INRs kunder och konsumenter

Du kan känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till INR. Vi har ett systematiskt skydd för att se till så att inga personuppgifter kan komma i obehörigas händer. All behandling av personuppgifter sker utifrån gällande bestämmelser och lagstiftning.

Uppgifter om privatpersoner och ändamål

För privatpersoner som beställer katalog registreras namn, adress och e-postadress. Uppgifterna raderas så snart katalogen är sänd. Vid aktivt samtycke att lagra uppgifterna godkänner du också att INR kan använda dessa i annan kommunikation från INR, t ex i inspirationsutskick via mail. Dina uppgifter sparas så länge du väljer att stanna kvar i nyhetsbrevsflödet. Du kan när som helst välja att avregistrera dig.

Uppgifter om företag och ändamål

För näringsidkare registreras bl.a. organisationsnummer, namn, adress och e-postadress. Utöver detta registreras kontaktpersoner hos företag med namn och tillhörande kontaktuppgifter. Detta används för att kunna tillhandahålla de produkter/tjänster du beställt, för administration och kommunikation samt för att informera om vad som händer på INR. Vi behåller dina personuppgifter så länge de behövs för att upprätthålla den löpande affärskontakten. Vid aktivt samtycke kan lagrade personuppgifter användas för annan kommunikation från INR.

Tredjepartskanaler

INR lämnar inte ut några personuppgifter till tredje part utöver det som eventuellt krävs för att hantera en order, leverans, faktura eller garantiåtgärd.


Cookies


Immateriella rättigheter

Immateriella rättigheter

Artiklar, ritningar, bilder och annat material tillsammans med varumärkena på denna webbplats omfattas av immateriella rättigheter som tillhör INR Försäljning Sverige AB. Bolaget förbehåller sig därmed alla tillhörande rättigheter. Vissa delar av webbplatsen kan innehålla bilder eller text som omfattas av rättigheter som tillhör skaparna av eller aktörerna för dessa bilder och texter. Ritningar, varumärken, osv. får inte användas utan tillstånd från INR Försäljning Sverige AB eller tillstånd från övriga rättighetsinnehavare.

INR Försäljning Sverige AB ansvarar naturligtvis för att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt. Vi kan dock inte garantera innehållet i tryckt text. Om information kopieras eller presenteras i annan form eller på annan webbplats kan INR inte längre ansvara för att information är korrekt. Detsamma gäller om informationen skrivs ut från webbplatsen. Utöver detta kan innehållet på INR:s webbplatser användas fritt, under förutsättning att källan anges. Produktbilder och miljöbilder får endast användas i kombination med en referens till källan och INR:s logotyp.

Om du vill spara valda delar av webbplatsen som ett bokmärke får du naturligtvis göra det, men vi ansvarar inte för eventuella ändringar på webbplatsen som leder till brutna länkar.