Kvalitet & Miljö

Noga utvald badrumsinredning av gedigen kvalitet betyder trygghet i det längre perspektivet – för att badrummet ska hålla sig snyggt i många år, men även för miljön och kommande generationers möjlighet att njuta av skog, sjö och mark. Vi jobbar med kontinuerligt testade och noga utvalda miljöanpassade material för lång hållbarhet. Här kan du läsa om några av de vanligaste materialen och om vårt miljöarbete.

Kvalitet

Våra vanligaste material

Trä

Våra trämöbler är klarlackade för att träets naturliga färg ska framträda. Trä mognar efter hand och får sin slutliga färg efter ungefär ett år. Naturliga färgskiftningar förekommer alltid. Det är det som ger möbeln dess karaktär.

På våra möbler har alla ingående delar målats eller lackerats omsorgsfullt i flera lager före sammansättning för att innesluta alla skarvar och därmed bromsa vatteninträngning så långt det går.

Temperatur och fuktighet påverkar hur träet krymper och sväller. Därför kan dörrar, lådor och fronter variera i passning och du bör därför regelbundet justera skruvar och beslag, vilket är oundvikligt på träprodukter.

Porslin

Porslin är ett naturmaterial av lera, fältspat och kvarts som har blandats och gjutits i formar. De slutliga konturerna sätts alltid för hand. Därför blir ytan inte helt slät och kanterna inte spikraka. Det ger tvättstället en känsla av levande hantverk. 

Glas

Till samtliga våra duschväggar används termiskt härdat säkerhetsglas. Först skärs glaset till sin avsedda storlek, får hål eller urtag för t ex handtag eller beslag samt slipade hörn och kanter. Därefter genomgår glaset härdningsprocessen och får sin styrka genom att det värms upp till cirka 650°C eller mer – beroende på glasets tjocklek – så att det blir mjukt och spänningsfritt. Sedan kyls det hastigt ned så att det uppstår tryckspänningar i glasets ytskikt och dragspänningar i mitten.

Härdningen innebär att glaset tål belastningar betydligt bättre än vanligt glas, men inte att det är okrossbart. Skulle det härdade säkerhetsglaset gå sönder bildas det trubbiga bitar istället för vassa skärvor, vilket är en trygghet.


Fyra vägar till säkrare glas

Testat enligt Europanormer

Glas i duschvägg/-dörr ska enligt Boverkets Byggregler (BBR) skydda mot skärskador och ha stabilitet enligt SS-EN 14428, som innebär att glasen är testade och klassificerade enligt reglerade Europanormer. Därför ska glas till duschutrymmen vara härdat eller laminerat.

Fasade kanter och kontroll av varje glas

För att minska de svagaste och mest utsatta delarna på ett glas, är alla våra duschglas beställda med slipade eller fasade kanter och s.k. stötta hörn för att öka kanternas slagtålighet och därmed glasets totala hållfasthet. För att säkerställa att alla glas som lämnar vår fabrik är prickfria synas varje enstaka glas grundligt när vi lyfter fram dem till varje unik kundorder i produktionen, när vi limmar dem i profiler samt innan vi stänger kartongen och ställer emballaget för utleverans.

Trygghet med CE-märkning

Samtliga INR-duschar är CE-märkta för ökad trygghet, vilket innebär en utförlig kontroll av splittringsegenskaperna och hållfastheten vid tunga stötar. Dessa kontroller av såväl konstruktion som dokumentation görs på uppdrag av oss på INR av en tredje part, Statens Provningsanstalt, vilket ger extra trygghet.

Trygg montering

Vi arbetar kontinuerligt med att utbilda B2B-kunder i både våra produkters egenskaper och att träna dem i montering. Vi rekommenderar, både dig som privatperson och proffs, att följa aktuell monteringsanvisning då den visar alla moment i rekommenderad ordning och som ständigt uppdateras i samband produktutvecklingen. Läs mer om våra råd för trygg montering.

Miljö

Vatten är en nödvändighet för allt liv på jorden och är man som vi i ”vattenbranschen” så har man också ett sorts ansvar för denna naturresurs, liksom glas, aluminium och andra material som ingår i produkterna. 

Vi är anslutna till flera miljöfrämjande organisationer och vi låter oss gärna utmanas och granskas för att utveckla bättre och mer hållbara lösningar.

Miljöpolicy

"Bedriva verksamheten enligt gällande lagstiftning."

"Minska vår klimatpåverkan genom att kontinuerligt beakta och genomföra resurssparande åtgärder."

"Bemöta miljökrav från våra kunder."

"Sträva efter att ständigt förbättra produktens miljöegenskaper genom att följa utvecklingen och ta hänsyn till materialval vid konstruktion och inköp."

Svanen

Sedan 2014 hela LINC-serien miljömärkt med Svanen, vilket innebär att duschväggarna är helt återvinningsbara och innehåller minimala mängder miljöfarliga ämnen. Även de flesta möblerna i vår möbelserie IKON är Svanenmärkta. Håll utkik efter Svanen-symbolen i artikelfaktan! 

BASTA

BASTA är ett register som innehåller produkter som uppfyller egenskapskriterierna från Europeiska kemikalielagstiftningen REACH som syftar mot en utfasning av exempelvis tungmetaller.

ISO 14001-CERTIFIERADE

Ett viktigt led i vårt arbete med miljöfrågor är att arbeta i linje med ett miljöledningssystem. INR Sverige ABs miljösystem är certifierat av Intertek och uppfyller kraven i Miljösystemstandard ISO 14001, ett av världens idag mest erkända oberoende certifieringsorgan.

REPA

INR är anslutna till REPA, näringslivets system för återvinning av förpackningar. Vi tar ansvar för återvinningen av förpackningen även efter konsumentens slutanvändning.

MILJÖBEDÖMNINGAR

Vi låter olika instanser granska och miljöbedöma våra produkter när situationen så kräver. Exempel på samarbetspartners är Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

BYGGVARUDEKLARATIONER

Byggvarudeklarationer är ett led i byggsektorns miljöansvar och innebär en strävan efter att minimera materialspill och restprodukter, att ta tillvara på material vid rivning, samt att halvera deponeringen. INRs deklarationer är upprättade enligt Kretsloppsrådets anvisningar för byggvarudeklarationer. Se respektive produkt för aktuell byggvarudeklaration.