Så justerar du nolläge på ARC Duschvägg

Nolläget avser den position där du vill att dörren ska stanna och eventuellt möta en annan dörr eller vägg. Se gärna just din duschmodells montageanvisning. Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med glas. Var varsam med glasets hörnor och kanter eftersom de är känsliga för stötar och slag, se hantering av duschglas.

Så ställer du in var dörren ska stanna

1. Lossa skruvarna så att dörren kan roteras lätt.
2. Ställ dörren i önskat nolläge.
3. Spänn skruvarna hårt.

Så ställer du in var dörren ska stanna

1. Skruva ut stoppskruven.
2. Lossa täckplattan.
3. Lossa skruvarna så att dörren kan roteras lätt.
4. Ställ dörren i önskat nolläge.
5. Spänn skruvarna hårt.
6. Sätt på täckplattan.
7. Skruva åt stoppskruven.