Epic. Tio millimeter glas och pivotbeslag andas exklusivitet.

Hantering av duschglas

Goda råd vid hantering av duschväggar i glas

Vi rekommenderar att du som händig privatperson, professionell hantverkare eller byggnadsarbetare läser igenom våra råd om hur glas bäst hanteras, samt följer aktuell monteringsanvisning, så att vi tillsammans kan förebygga onödiga risker för skador.

Vad innebär säkerhetsglas?

Till våra duschväggar används termiskt härdat säkerhetsglas. Det betyder att glaset får sin styrka genom att det – efter att ha skurits till sin avsedda storlek, fått hål eller urtag för t ex handtag samt slipade kanter – värms upp i en härdugn och därefter kyls ned snabbt så att det uppstår tryckspänningar i glasets ytskikt och dragspänningar i mitten. Detta gör att härdat glas tål belastningar betydligt bättre än vanligt glas. Man brukar säga att härdat glas är åtminstone fem gånger starkare än vanligt fönsterglas. Samtidigt innebär inte begreppet ”säkerhetsglas” att det är okrossbart, utan ska snarare tolkas som ett “personsäkrat” glas.

Kanterna är glasets svagaste punkt

Kanterna och speciellt hörnen är glasets svagaste punkter. Alla våra duschglas är beställda med slipade eller fasade kanter och s.k. stötta hörn för att öka kanternas slagtålighet och därmed duschglasets totala hållfasthet. Skulle oturen vara framme vid montering och man råkar slå i ett hörn ner i ett hårt klinkergolv, kan det upplevas som att duschglaset närapå ”sprängs” i händerna på dig. Vid brott brister ett härdat glas i ett stort antal små trubbiga bitar som kallas granuler. Detta kan jämföras med de spetsiga och vassa glasskärvor som uppstår när ett vanligt icke-härdat fönsterglas går sönder. 

Våra duschglas kontrolleras regelbundet genom att man efter härdningen tar stickprov och slår sönder duschglaset för att mäta att de granuler som bildas håller normen.. 

Skyddsglasögon och handskar vid montering av duschväggar

Även om glasbitarna är relativt trubbiga, jämför med ett ickehärdat glas som blir till vassa skärvor när det går sönder, så kan man riskera att skada sig ytligt om man inte vidtagit normala säkerhetsåtgärder. Det innebär till exempel att vi alltid rekommenderar montörer att använda skyddsglasögon och handskar och helst även ha långärmad tröja och långbyxor.       

Se till att ha ett mjukt underlag

Ställ alltid ned duschglasen försiktigt på ett mjukt underlag. Det är särskilt viktigt att vara noggrann i ett badrum som oftast har hårt klinker och kakel på både golv och väggar. Särskilt med tanke på att duschglas är ett relativt tungt material med densiteten 2,5 g/cm³. Detta innebär att en 8 mm glasskiva väger 20 kg per m². Därför är det förstås en utmaning att hantera det med största försiktighet. Duschglasen får aldrig skjutas i sidled eller vältras över på hörnen vid förflyttning. Att vara två personer som hanterar lyften i samband med montering brukar underlätta.

Behåll hörnskydden på

Det är smidigt att låta hörnskydden som medföljer emballaget sitta på så länge som möjligt, alternativt använda en matta, träklossar eller motsvarande mjukt underlag. Om duschmodellen är försedd med tätningslister, sätt då på dem innan duschglasen lyfts på plats och fixeras i utrymmet. Följer du medföljande monteringsanvisning så visas dessa moment i av oss rekommenderad ordning.

Om olyckan skulle vara framme

Om det sker en olycka i samband med monteringen och duschglaset granulerar är vår målsättning att ha en så snabb hantering som möjligt för att få fram ersättningsglas. Eventuella glasritningar på specialanpassade lösningar finns alltid att hitta i vårt arkiv. Om duschglaset fått en urflisning i kanten måste det som regel också kasseras på grund av sprickrisken. Skulle olyckan vara framme erbjuder vi såklart ett rabatterat pris på ersättningsglas. Vänd dig till din återförsäljare som hjälper dig i ärendet.

Mindre repor eller andra skador

Uppkomsten av repor i duschglas kan antingen bero på ett tillverkningsfel i produkten eller kan ha råkat tillkomma efter det att kunden mottagit produkten, vilket då är en tillförd skada. När det gäller tillverkningsfel i glasprodukter och vad som då gäller hänvisas till ”Riktlinjer för kvalitetsbedömning och reklamationshantering”, Svensk Planglasförening, juni 2011. Vi kan tillägga att vi grundligt synar varje enstaka duschglas när vi lyfter fram dem till varje unik kundorder i produktionen, när vi limmar dem i profiler samt före vi stänger kartongen och ställer emballaget för utleverans.

På byggplatsen, ibland i samband med slutrengöring, kan det också råka bli repor. Dessa kan inte betraktas som fel i glasprodukten utan är en tillförd skada, vilket innebär att glastillverkaren inte kan hållas ansvarig för den uppkomna skadan.

Tänk på att den som ansvarar för rengöringen har rätt kunskap och till föremålet anpassade rengöringsmedel utan slipmedel eller andra starka medel, som kan innehålla t ex fluorväte- eller fosforsyror eftersom dessa verkar korrosivt på glas. 

Relaterade sidor

Air Wood i Dark Oak med tvättställsblandare Steel Voyage i Brushed Bronze.

Om INR

Garanti

Med hundraprocentig bakgrund i våra mycket omfattande laboratorietester, erbjuder vi dig hela 15 års garanti på både dusch och möbler.

Se mer
Översikt glas till våra duschlösningar.

Tillval dusch

Glas

Olika tjocklek, opacitet och ton ger dig kreativa möjligheter när du ska skapa din duschlösning. Se och jämför våra olika glas.

Se mer

Om INR

Kvalitet

Chefdesigner Kristian Olsson berätta om hur han och hans team resonerar kring just design och funktion kontra kvalitet.

Se mer