Installation

Här har vi samlat viktig information inför installationen av badrumsinredning från INR. Läs noga igenom innan du installerar och tänk på att vatten-, avlopps- och elinstallationer ska vara fackmannamässigt utförda. För monteringsanvisningar, ritningar och annan dokumentation se vår dokumentbank


Vi samarbetar med Säker Vatten

Enligt gällande byggregler ska alla vatten- och avloppsinstallationer vara fackmannamässigt utförda. Detsamma gäller fasta elinstallationer. Det är alltid den som utför installationen som är ansvarig för att arbetet utförts korrekt. Därför är det tryggast att alltid anlita en professionell VVS:are och en elektriker, med ansvarsförsäkring.

Byggreglerna ger även råd för hur badrum ska vattensäkras. Dessa regler är inte tvingande, men ändå mycket vettiga att följa. Inte minst för den som har ett försäkrat hem. Försäkringsbolagen sätter sina egna villkor för hur ett badrum ska vattensäkras, inte helt sällan utifrån Boverkets rekommendationer. Den som inte uppfyller villkoren kan märka att ersättningen minskar eller utgår helt vid eventuell skada.

Vi samarbetar med Branschregler Säker Vatteninstallation – ett regelverk som togs fram av VVS-branschen för att minska risken för t.ex. vattenskador och legionellaspridning. I branschreglerna ställs krav på både utförande VVS-företag och produkter. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för användaren. Vi utformar våra monteringsanvisningar i enlighet med rekommendationerna från Säker Vatten och har rätt att använda deras logotype som bevis på att våra produkter är godkända av Säker Vatten Branschregler.


TRYGG MONTERING AV DUSCHVÄGGAR I GLAS

Vi rekommenderar att du som händig privatperson, professionell hantverkare eller byggnadsarbetare läser igenom våra råd om hur glas bäst hanteras, samt följer aktuell monteringsanvisning, så att vi tillsammans kan förebygga onödiga risker för skador.

Vad innebär säkerhetsglas?

Till våra duschväggar används termiskt härdat säkerhetsglas. Det betyder att glaset får sin styrka genom att det – efter att ha skurits till sin avsedda storlek, fått hål eller urtag för t ex handtag samt slipade kanter – värms upp i en härdugn och därefter kyls ned snabbt så att det uppstår tryckspänningar i glasets ytskikt och dragspänningar i mitten. Detta gör att härdat glas tål belastningar betydligt bättre än vanligt glas. Man brukar säga att härdat glas är åtminstone 5 gånger starkare än vanligt fönsterglas. Samtidigt innebär inte begreppet ”säkerhetsglas” att det är okrossbart, utan ska snarare tolkas som ett “personsäkrat” glas.

Kanterna är glasets svagaste punkt

Kanterna och speciellt hörnen är glasets svagaste punkter. Alla våra duschglas är beställda med slipade eller fasade kanter och s.k. stötta hörn för att öka kanternas slagtålighet och därmed duschglasets totala hållfasthet. Skulle oturen vara framme vid montering och man råkar slå i ett hörn ner i ett hårt klinkergolv, kan det upplevas som att duschglaset närapå ”sprängs” i händerna på dig. Vid brott brister ett härdat glas i ett stort antal små trubbiga bitar som kallas granuler som syns i händerna på bilden. Detta kan jämföras med de spetsiga och vassa glasskärvor som uppstår när ett vanligt icke-härdat fönsterglas går sönder. 

Våra duschglas kontrolleras regelbundet genom att man efter härdningen tar stickprov och slår sönder duschglaset för att mäta att de granuler som bildas håller normen. Mer om våra kvalitetskrav

Skyddsglasögon och handskar vid montering av duschväggar

Även om glasbitarna är relativt trubbiga, jämför med ett ickehärdat glas som blir till vassa skärvor när det går sönder, så kan man riskera att skada sig ytligt om man inte vidtagit normala säkerhetsåtgärder. Det innebär till exempel att vi alltid rekommenderar montörer att använda skyddsglasögon och handskar och helst även ha långärmad tröja och långbyxor.       

Se till att ha ett mjukt underlag

Ställ alltid ned duschglasen försiktigt på ett mjukt underlag. Det är särskilt viktigt att vara noggrann i ett badrum som oftast har hårt klinker och kakel på både golv och väggar. Särskilt med tanke på att duschglas är ett relativt tungt material med densiteten 2,5 g/cm³. Detta innebär att en 8 mm glasskiva väger 20 kg per m². Därför är det förstås en utmaning att hantera det med största försiktighet. Duschglasen får aldrig skjutas i sidled eller vältras över på hörnen vid förflyttning. Att vara två personer som hanterar lyften i samband med montering brukar underlätta.

Behåll hörnskydden på

Det är smidigt att låta hörnskydden som medföljer emballaget sitta på så länge som möjligt, alternativt använda en matta, träklossar eller motsvarande mjukt underlag. Om duschmodellen är försedd med tätningslister, sätt då på dem innan duschglasen lyfts på plats och fixeras i utrymmet. Följer du medföljande monteringsanvisning så visas dessa moment i av oss rekommenderad ordning.

Om olyckan skulle vara framme

Om det sker en olycka i samband med monteringen och duschglaset granulerar är vår målsättning att ha en så snabb hantering som möjligt för att få fram ersättningsglas. Eventuella glasritningar på specialanpassade lösningar finns alltid att hitta i vårt arkiv. Om duschglaset fått en urflisning i kanten måste det som regel också kasseras på grund av sprickrisken. Skulle olyckan vara framme erbjuder vi såklart ett rabatterat pris på ersättningsglas. Vänd dig till din återförsäljare som hjälper dig i ärendet. Läs mer om vår garanti.

Mindre repor eller andra skador

Uppkomsten av repor i duschglas kan antingen bero på ett tillverkningsfel i produkten eller kan ha råkat tillkomma efter det att kunden mottagit produkten, vilket då är en tillförd skada. När det gäller tillverkningsfel i glasprodukter och vad som då gäller hänvisas till ”Riktlinjer för kvalitetsbedömning och reklamationshantering”, Svensk Planglasförening, juni 2011. Vi kan tillägga att vi grundligt synar varje enstaka duschglas när vi lyfter fram dem till varje unik kundorder i produktionen, när vi limmar dem i profiler samt före vi stänger kartongen och ställer emballaget för utleverans.

På byggplatsen, ibland i samband med slutrengöring, kan det också råka bli repor. Dessa kan inte betraktas som fel i glasprodukten utan är en tillförd skada, vilket innebär att glastillverkaren inte kan hållas ansvarig för den uppkomna skadan.

Tänk på att den som ansvarar för rengöringen har rätt kunskap och till föremålet anpassade rengöringsmedel utan slipmedel eller andra starka medel, som kan innehålla t ex fluorväte- eller fosforsyror eftersom dessa verkar korrosivt på glas. Mer om skötselråd