Garanti

INR Badrumsinredning med lång garanti

Vi på INR brinner för att ge våra kunder hållbara produkter som skänker glädje i många år. Tack vare vår långa erfarenhet med gedigen kontroll genom hela produktionskedjan kan vi också lämna långa produktgarantier. De baseras bland annat på att vi väljer material med omsorg och utvecklar konstruktioner som förenklar användningen av våra produkter – så att du kan ha glädje av dem i många år. Utöver de rättigheter du som konsument har genom Konsumentköplagen, har vi valt att ge generösa produktgarantier så att du ska känna dig ännu tryggare vid ditt val. 

15 år

Duschväggarna i serierna EPIC, ARC, TRAC, LINC och SYNC.

10 år

Alla kommoder, tvättställ, speglar, spegelskåp samt förvaring.

Fler alternativ

Gå till produkten

Lägg till i Moodboard

5 år

BASIC och BRIC duschväggar och kabiner, FRONT blandarväggar, handdukstorkar, tvättställsblandare och duschblandare.

ALlmänna garantivillkor

Garantin gäller vid fabrikations- och tillverkningsfel

Våra produkter tillverkas enligt gällande normer och är kvalitetskontrollerade efter kraven i harmoniserade branschstandarder. Ytor av levande material såsom trä, porslin eller glas har naturliga mindre skiftningar i sin finish och som är en del av materialets karaktär. De ses därmed inte som produktfel, så länge de håller sig inom gällande normer. Vi synar alla utgående komponenter noggrant för att kontrollera att de ligger inom avtalade toleranser.

När det gäller tillverkningsfel i glasprodukter och vad som då gäller hänvisas till våra kvalitetskrav som baserats på Riktlinjer för kvalitetsbedömning och reklamationshantering från Svensk Planglasförening.

Uppkomsten av till exempel hack i skivmaterial på våra badrumsmöbler eller repor i duschglas kan antingen bero på tillverkningsfel i produkten eller har tillkommit efter det att kunden mottagit produkten, det vill säga en tillförd skada. 

Garantin förutsätter att produkten är monterad enligt aktuell monteringsanvisning.

INR ansvarar inte för sådant som beror på felaktig montering eller installation. Skador på produkterna som inte dokumenterats före montering accepteras inte som fel.

Rördragning och installation av vatten och el ska vara fackmannamässigt utförd och överensstämma med Boverkets byggregler. Garantin omfattar inte frysskador eller skador och funktionsfel som uppkommit genom orenheter i vattnet.

Garantin förutsätter att skötselråden följs

Garantin förutsätter att skötselråden följts och ersättning lämnas inte heller vid fel som orsakats av smuts, felaktig skötsel, vanvård eller onormalt brukande.

Vi rekommenderar att du vårdar din produkt för att den ska förbli som i nyskick i många år framöver. Tänk på att den som ansvarar för rengöringen har rätt kunskap och till föremålet anpassade rengöringsmedel utan slipmedel eller andra starka medel som kan verka korrosivt på ytorna. Mer om skötselråd

Garantin omfattar ej förbrukningsmaterial

Garantin omfattar ej komponenter som kräver regelbundet underhåll, och därmed ses som förbrukningsmaterial, eller fel som uppstår pga normalt produktslitage.

Härunder tätningslister i olika former till duschväggar, lister, dörrstyrningar och hjul till duschkabiner, strålsamlare till blandare, lampor och olika former av belysning och transformatorer överlag, liksom vattenlås.

VId reklamation

Kontaktuppgifter vid eventuell skada och garantiutredning

Om ditt ärende gäller en produkt som du redan har köpt eller om det gäller ett garantiärende, så ska du vända dig till din butik/återförsäljare som gärna hjälper dig.

Gäller det inredning i ett nybyggt badrum eller en nyinköpt bostad ska du, från datum för godkänd entreprenad och under hela den gällande byggarantitiden, felanmäla till din fastighetsservice eller entreprenör.

Efter det att angiven byggarantitid utlöpt är du välkommen att kontakta oss på INR, antingen via tel. 0200-38 40 40 eller mail till order@inr.se, helst med foton på skadan bifogade, så ser vi till att återkoppla till dig.

Vid vissa unika tillfällen ser vi till att en servicekonsulent skickas ut för hembesök. Om denne skickas ut i anmälda garantiärenden och inga fel kan konstateras, måste vi debitera dig de kostnader som eventuellt uppstår. Detta gäller även i de fall då du orsakat skadan själv, som vid till exempel felmontering eller handhavandefel. Kom ihåg att spara kvittot/fakturan på inköpt produkt då den fungerar som garantibevis.

Tänk på att garantin inte täcker kostnader för tredje part och inte heller kostnader på annat än den av oss levererade varan. Dessa eventuella kostnader ska täckas av försäkring som innehas av installerande företag eller av brukaren.