Svanenmärkt badrumsinredning

Att värna om miljön för denna och kommande generationer är något vi ständigt har med oss när vi tillverkar vår badrumsinredning - från design till paketering och frakt. Vi jobbar med kontinuerligt testade och noga utvalda miljöanpassade material för lång hållbarhet och låter oss gärna utmanas och granskas för att utveckla bättre och mer hållbara lösningar framåt. 

Vårt miljöfokus har burit frukt! Sedan 2014 är alla duschväggar i LINC-serien Svanenmärkta och sedan 2015 alla badrumsmöbler i IKON och NORM samt flera spegelskåp och förvaringsskåp. Idag är ca 80% av det vi tillverkar Svanenmärkt.

Vårt Svanenmärkta sortiment

Fler alternativ

Gå till produkten

Lägg till i Moodboard

Kommoder

Spegelskåp

Fler alternativ

Gå till produkten

Lägg till i Moodboard

Högskåp

Fler alternativ

Gå till produkten

Lägg till i Moodboard

Duschväggar

Miljöpolicy

  • Bedriva verksamheten enligt gällande lagstiftning.
  • Minska vår klimatpåverkan genom att kontinuerligt beakta och genomföra resurssparande åtgärder.
  • Bemöta miljökrav från våra kunder.
  • Sträva efter att ständigt förbättra produktens miljöegenskaper genom att följa utvecklingen och ta hänsyn till materialval vid konstruktion och inköp.

Svanen

Sedan 2014 är hela LINC-serien miljömärkt med Svanen, vilket innebär att duschväggarna är helt återvinningsbara och innehåller minimala mängder miljöfarliga ämnen. Även badrumsmöblerna i serierna IKON och NORM är Svanenmärkta. Idag är ca 80% av det vi levererar ut Svanenmärkt.

BASTA

BASTA är ett register som innehåller produkter som uppfyller egenskapskriterierna från Europeiska kemikalielagstiftningen REACH som syftar mot en utfasning av exempelvis tungmetaller.

ISO 14001-CERTIFIERADE

Ett viktigt led i vårt arbete med miljöfrågor är att arbeta i linje med ett miljöledningssystem. INR Sverige ABs miljösystem är certifierat av Intertek och uppfyller kraven i Miljösystemstandard ISO 14001, ett av världens idag mest erkända oberoende certifieringsorgan.

REPA

INR är anslutna till REPA, näringslivets system för återvinning av förpackningar. Vi tar ansvar för återvinningen av förpackningen även efter konsumentens slutanvändning.

MILJÖBEDÖMNINGAR

Vi låter olika instanser granska och miljöbedöma våra produkter när situationen så kräver. Exempel på samarbetspartners är Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

BYGGVARUDEKLARATIONER

Byggvarudeklarationer är ett led i byggsektorns miljöansvar och innebär en strävan efter att minimera materialspill och restprodukter, att ta tillvara på material vid rivning, samt att halvera deponeringen. INRs deklarationer är upprättade enligt Kretsloppsrådets anvisningar för byggvarudeklarationer. Se respektive produkt för aktuell byggvarudeklaration.

mer inspiration

Om INR

Iconic Nordic Rooms

Sedan 2017 är Aspen och INR tillsammans ICONIC NORDIC ROOMS med bibehållet DNA i sina respektive specialistgenre  badrumsmöbler och dusch.

Läs mer

Om INR

Kvalitet

Noga utvald badrumsinredning av gedigen kvalitet betyder trygghet i det längre perspektivet.

Läs mer

Konsument

INR Katalog

Bläddra i vår katalog, hämta i butik eller beställ via vårt formulär.

Läs mer