Miljö

Vatten förtjänar all respekt.

Visst är vatten väldans praktiskt om man vill ta sig en skön dusch, men det är ju faktiskt också en nödvändighet för allt liv på jorden. Och är man som vi i ”vattenbranschen” så har man också ett sorts ansvar för denna naturresurs, liksom glas, aluminium och andra material som ingår i produkterna. Läs nedan om vårt aktiva arbete för att minimera vår påverkan på miljön.

Miljöprofil

Ett viktigt led i vårt arbete med miljöfrågor var införandet av ett miljöledningssystem. INR Sverige ABs miljösystem är certifierat av Intertek och uppfyller kraven i Miljösystemstandard ISO 14001, ett av världens idag mest erkända oberoende certifieringsorgan. 

Miljöpolicy

På INR bidrar vi aktivt till en hållbar utveckling genom att i framtagningen av egentillverkade duschar och utvalda badrumsprodukter göra följande åtaganden:

- Bedriva verksamheten enligt gällande lagstiftning. 
- Minska vår klimatpåverkan genom att kontinuerligt beakta och genomföra resurssparande åtgärder.
- Bemöta miljökrav från våra kunder.
- Sträva efter att ständigt förbättra produktens miljöegenskaper genom att följa utvecklingen och ta hänsyn till materialval vid konstruktion och inköp. 

Svanenmärkning

Sedan 2008 är duschväggen LINC Josephine miljömärkt med Svanen, vilket innebär att den är helt återvinningsbar och innehåller minimala mängder miljöfarliga ämnen.

Från 2014 är alla duschmodeller i hela LINC-serien omfattad av licensen. Läs mer

BASTA

Vi har valt att registrera våra vanligaste duschar genom BASTA, vilket på ett tydligt sätt visar åt vilket håll vi siktar på att utveckla nya produkter. BASTA-registret som finns på bastaonline.se innehåller nämligen produkter som uppfyller egenskapskriterierna som bygger på den Europeiska kemikalielagstiftningen REACH med fokus på utfasning av de allra farligaste ämnena, såsom olika tungmetaller. Det gör att du som kund kan känna dig trygg när du väljer produkter som klarar kriterierna och därmed undvika farliga ämnen när du bygger. Saknar du någon produkt är du välkommen att höra av dig, eftersom vårt sortiment är så stort har vi kanske inte ännu hunnit bedöma just den produkten du vill veta mer om!

REPA

INR är anslutna till REPA, näringslivets system för återvinning av förpackningar. INR tar ansvar för återvinningen av förpackningen även efter konsumentens slutanvändning.

Byggvarudeklarationer

Byggvarudeklarationer är ett led i byggsektorns miljöansvar och innebär en strävan efter att minimera materialspill och restprodukter att ta tillvara på material vid rivning, samt halvera deponeringen. Våra deklarationer är upprättade enligt Kretsloppsrådets anvisningar för byggvarudeklarationer (mars 2007). Se respektive produkt för aktuell byggvarudeklaration.