Policy & Cookies

Immateriella rättigheter

Artiklar, ritningar, bilder och annat material samt varumärken på denna webbplats omfattas av immateriella rättigheter som tillkommer INR Sverige AB. INR Sverige AB förbehåller sig samtliga därtill knutna rättigheter. Vissa delar av webbplatsen kan emellertid innehålla bilder eller texter omfattande av rättigheter som tillkommer dessa bilders och texters upphovsmän eller operatörer. Bilder, ritningar, varumärken m.m. får inte användas utan Inredningsglas ABs eller annan rättighetsinnehavares tillstånd.

Samtliga produktnamn som nämns på våra sidor, oavsett om de förekommer med ®-symbol eller utan, är varumärken som ägs av INR Sverige AB, våra licensgivare eller samarbetspartners. Inredningsglas är registrerat varumärke. Dessutom är flera produkter, och konstruktioner som ingår i flera produkter, registrerade hos Patent- och Registreringsverket.

Ansvarsbegränsning

Denna webbplats innehåller allmän information om INR Sverige ABs produkter och användning. Eftersom vi på INR bedriver en ständig produktutveckling förbehåller vi oss rätten till ändringar i utförande, konstruktion och material. Vi reserverar oss för eventuella prisförändringar som skett, samt för eventuella skrivfel på hemsidan.

INR Sverige AB kan inte hållas ansvarig för eventuell skada, av vad slag det må vara, som uppkommer som en följd av användning eller förlitan på information som ges på denna webbplats.

Innehållet på webbplatsen

INR Sverige AB ansvarar givetvis för att den information som finns på webbplatsen är korrekt. Det är dock det digitala innehållet på vår webbplats som gäller vid varje givet tillfälle varför vi ej kan garantera innehållet på utskriven text. Skulle informationen kopieras och presenteras i någon annan form eller på någon annan webbplats så kan INR inte längre ansvara för att informationen är korrekt, ej heller om man skriver ut från webbplatsen. Utöver detta får innehållet på INRs webbsidor användas fritt, förutsatt att källan anges.

Produktbilder och miljöbilder får användas endast  i kombination med INRs logotype och avsändaridentitet. INR Sverige AB ger dig i övrigt rätt att ladda ned det material som publiceras på vår webbplats, förutsatt att nedladdningen enbart sker för enskilt bruk och för icke-kommersiell användning. Dock skall alltid källa (© 2013 INR Sverige AB) anges och finnas med på ev. kopior. För annan användning, vänligen ta kontakt med oss för godkännande.

INR tar inte ansvar för eventuella felaktigheter i den information som finns på webbplatser som inr.se hänvisar till.

www.inr.se som bokmärke

Vill du lägga upp valda delar av www.inr.se som bokmärken är du givetvis fri att göra det, men vi ansvarar då inte för förändringar på webbplatsen som leder till brutna länkar. Sekretess Personuppgifter, såsom namn och e-postadress, kommer inte att användas utan ditt godkännande och endast för marknadsföringsaktiviteter från INR Sverige AB. Alla personuppgifter hanteras enligt Personuppgiftslagen (PUL). 

Om Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till samt hur cookies kan undvikas.  

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. 

Är Cookies farliga?

Nej. Cookies är inte farliga. Cookie-filerna är vanliga textfiler och kan inte innehålla virus. Filerna är små och webbläsaren tillåter bara att en viss mängd cookies sparas i minnet. Det är alltså ingen risk att minnet blir fullt för att du tillåter cookies.  

Kan jag säga nej till Cookies?

Om du inte vill att cookie-filer skall lagras i din dator kan du ställa in det i webbläsaren. Det är dock möjligt att vissa delar av webbplatsen då inte fungerar korrekt. 

Så här ställer du in webbläsaren:

Internet Explorer 6.0+: Välj Tools/Internet Options/Privacy och sätt inställningar för cookies. Här kan du välja själv i vilken utsträckning du vill tillåta cookies.

Netscape: Välj Edit/Preferences/Advanced. Här sätter du inställningarna för cookies.

Mozilla Firefox: Välj Edit/Preferences/Privacy & Security/Cookies. Här markerar du Disable cookies.  

Hur gör jag för att ta bort mina Cookies?

Cookie-filerna sparas som textfiler och går att radera. För att radera cookies stänger du först ner webbläsaren. I Netscape går du in i cookies.txt-filen och raderar dina cookies. I Internet Explorer sparas cookies i en egen mapp. Du kan radera dem genom att gå in i Tools/Internet Options och välja Delete cookies. 

Mer information

För mer information om cookies, se Post- och telestyrelsens webbplats www.pts.se