Kvalitetskrav på våra duschväggar i glas

Ofta tänker man att det bildas farliga skärvor om duschglas går sönder. Det stämmer bara om man använder fel slags duschglas. Förutom enkelt floatglas (traditionellt fönsterglas) finns förädlade produkter som belagt, härdat, värmeförstärkt eller laminerat glas samt isolerrutor. Här kan du läsa om våra duschväggars egenskaper och de högra kvalitetskrav vi ställer i samband med tillverkningen, så att du kan känna dig trygg i ditt val av badrumsinredning.

Byggregler och gällande normer

Glas i duschvägg/-dörr ska enligt Boverkets Byggregler (BBR) skydda mot skärskador och ha stabilitet enligt SS-EN 14428, som innebär att glasen är testade och klassificerade enligt reglerade Europanormer. Därför ska glas till duschutrymmen vara härdat eller laminerat.

Till våra duschväggar används termiskt härdat säkerhetsglas. Först skärs glaset till sin avsedda storlek, får hål eller urtag för t ex handtag eller beslag samt slipade hörn och kanter. Därefter får glaset får sin styrka genom att det värms upp till cirka 650°C eller mer, beroende på glasets tjocklek, så att det blir mjukt och spänningsfritt. Sedan kyls det ned så snabbt att det uppstår tryckspänningar i glasets ytskikt och dragspänningar i mitten.

Trygghet med CE-märkning

Spänningarna från härdningsprocessen gör att härdat glas tål belastningar betydligt bättre än vanligt glas. Man brukar säga att härdat glas är åtminstone 5 gånger starkare än vanligt fönsterglas. Dessutom bildas det trubbiga bitar av härdat säkerhetsglas istället för vassa skärvor, vilket är en trygghet, i synnerhet om man har barn i familjen.

Samtidigt innebär inte begreppet ”säkerhetsglas” att det är okrossbart. Eftersom glaset är i form av en stor skiva som åkt in i en ugn blir resultatet likt kakor som gräddats skörare i kanterna än i mitten. Du kan i princip stå och hoppa på ett duschglas som ligger mellan två bockar så att det bågnar, men inte brister. Samtidigt kan det på bara en bråkdels sekund förvandlas till småbitar om du tar fram en hammare och slår på kanten. 

Samtliga INR-duschar är CE-märkta för ökad trygghet, vilket innebär en utförlig kontroll av splittringsegenskaperna och hållfastheten vid tunga stötar. Dessa kontroller görs åt INR av tredje part, nämligen Statens Provningsanstalt.

Granulerat glas

Våra egna förebyggande åtgärder

För att vidare minska de svagaste och mest utsatta delarna på ett glas är alla våra duschglas beställda med slipade eller fasade kanter och s.k. stötta hörn för att öka kanternas slagtålighet och därmed glasets totala hållfasthet. För att säkerställa att alla glas som lämnar vår fabrik är prickfria synas varje enstaka glas grundligt när vi lyfter fram dem till varje unik kundorder i produktionen, när vi limmar dem i profiler samt innan vi stänger kartongen och ställer emballaget för utleverans.

Vi arbetar kontinuerligt med att utbilda B2B-kunder i både våra produkters egenskaper och att träna dem i montering. Vi rekommenderar, både dig som privatperson och proffs, att följa aktuell monteringsanvisning då den visar alla moment i rekommenderad ordning och som ständigt uppdateras i samband produktutvecklingen. Läs mer om våra råd för trygg montering.

Smårepor eller andra skador

Uppkomsten av repor i glas kan antingen bero på tillverkningsfel i produkten eller ha tillkommit efter det att kunden mottagit produkten, dvs en tillförd skada. När det gäller tillverkningsfel i glasprodukter och vad som då gäller hänvisas till ”Riktlinjer för kvalitetsbedömning och reklamationshantering”, Svensk Planglasförening, juni 2011.

Tänk också på att undvika rengöringsmedel eller skursvampar som kan riskera att repa glas, beslag eller profiler. Läs mer om våra skötselråd av duschväggar.

Om glaset skulle gå sönder efter montering

Sedan flera år tillbaka är vi på INR den ledande producenten av duschväggar i Norden med ca 80 000 utlevererade glasväggar årligen. När duschglasen väl sitter på plats är det ytterst sällsynt att de senare granulerar, såvida inte en minimal spricka eller liknande har uppkommit på någon kant, till exempel till följd av att man råkat köra mot med dammsugaren eller något annat hårt föremål vid upprepade tillfällen, alternativt att det funnits en skada från monteringen som man missat.

I några enstaka fall per år händer det trots allt att en glasvägg plötsligt går sönder utan någon till synes yttre åverkan. Givetvis innebär en sådan här händelse ett stort obehag för bostadsägaren, speciellt eftersom det nästan låter som ett pistolskott när ytspänningen i glaset brister. Fenomenet kallar vi ”självgranulering”, vilket uppstår på grund av små nästan mikroskopiska partiklar inne i glasets material som kan få det att brista på grund av volymökning vid fasomvandling i samband temperaturväxling, oftast efter hög värme orsakad av solljus etc.

Som privatperson är du välkommen att höra av dig till butiken där du köpte duschväggen och som hantverkare är du välkommen att ringa till oss, så kommer du att få hjälp med att lösa ärendet med ersättningsglas. Läs mer om vår garanti här.

Ladda ner våra kvalitetskrav i pdf format här.